Planer på flyktingboende på hotellet i Klippan

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Planer på flyktingboende på hotellet i Klippan

Ägarna av hotellet i Klippan (f.d. Best Western) var under 2016 i kontakt med Migrationsverket angående att i framtiden driva ett boende för människor på flykt i hotellets lokaler. Klippans kommun fick frågan om vi vill vara involverade på något sätt.

Onsdagen den 13 januari 2016 tog Kommunstyrelsen beslutet att Klippans kommun inte kommer inleda någon förhandling med ägarna av hotellet i Klippan.

Klippans kommun kan dock inte ta beslut angående om ett boende ska öppna eller inte. Det är en fråga mellan Migrationsverket eller annan aktör och ägarna av lokalen.

Det är dock högst troligt att de kommer öppna ett boende i lokalerna, med eller utan Migrationsverkets involvering. När boendet i så fall öppnar vet vi idag inte. Hotellverksamheten kommer fortsätta drivas fram till dess.

Vad innebär detta för Klippans kommun?
I dagsläget kan vi inte säga exakt hur situationen kommer att påverkas då vi inte vet vilken typ av boende som är aktuellt.
Skulle det bli ett permanent boende kommer kommunen att bli ansvariga för skolgång för barn och ungdomar.