Alkohol- och drogförebyggande arbete

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Alkohol- och drogförebyggande arbete

Det alkohol och drogförebyggande arbetet är en del av kommunens folkhälsoarbete. Arbetet förkortas ofta med ANDT som står för Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Med droger avses tobak, alkohol, narkotika, dopningspreparat, läkemedel som missbrukas och preparat som sniffas.

Nationella riktlinjer

Regeringen har tagit fram en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings-och tobakspolitiken (ANDT-politiken). Strategin gäller för perioden 2016-2020. Målsättningen är att öka engagemanget och aktiviteten inom området och för att bidra till regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna i samhället. Skrivelsen innehåller också jämlikhetsperspektiv och jämställdhetsperspektiv som ska genomsyra ANDT-arbetet på alla nivåer för att få genomslag. En utgångspunkt för hela ANDT-politiken är rätten till bästa uppnåeliga hälsa.

Det är Klippans kommuns intention att koppla den statliga ANDT-strategin till en lokal tillämpning. Arbetet bedrivs med fördel på ett antal olika arenor så som tillexempel via föreningsliv, alkoholhandläggare, socialtjänsten, skolan, hälso- sjukvården, polis, tull, med flera.

ANDT-strategi

Exempel på pågående arbete

Vi vill hjälpa ungdomar sluta röka

Under våren 2016 bedrevs ett pilotprojekt för att hjälpa ett antal gymnasieungdomar att sluta röka. Projektet var ett samarbete mellan Folkhälsorådet, Klippans gymnasieskolor, Vårdcentralen Klippan och Capio Citykliniken. Arbetet fortsätter under 2017.