Avgifter, bidrag och ersättningar

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Avgifter, bidrag och ersättningar

Bidrag och ersättningar

De flesta bidrag och ersättningar ansöker du om hos försäkringskassan. 
Kommunen ansvarar för bostadsanpassningsbidraget. Har du behov av ändringar i din bostad på grund av en funktionsnedsättning kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.  

Mer om bostadsanpassning

Avgifter

För vissa av Socialförvaltningens insatser tar vi ut en avgift. Nedan hittar du information om de insatser inom funktionsstöd där man tar ut en avgift.

Boende med särskild service

Om du bor permanent i särskilt boende betalar du hyra. Hyran regleras genom hyreslagstiftningen och debiteras via Socialförvaltningens avgiftsdebitering. Du handlar och betalar själv din mat, vissa boenden handlar och gör maten gemensamt och du betalar då till en gemensam matkassa.

Matdistribution

Du kan få färdiglagad mat hemlevererad till dig, du betalar en avgift för maten och för hemkörningen.

Hemtjänst och service

Om du får hjälp av hemtjänsten betalar du en avgift för den hjälp du får. Hur mycket du betalar i avgift beror dels på hur mycket hjälp du får och dels på din inkomst.

Avgiften får inte överstiga så kallad maxtaxa. Det görs en individuell avgiftsberäkning där hänsyn tas till att du ska ha pengar kvar för dina personliga behov efter att bostadskostnad och hemtjänstavgift är betald.

Trygghetslarm

Du som har en funktionsnedsättning kan få insats i form av trygghetslarm. I Klippans kommun finns det tre olika typer av larm och avgiften skiljer sig något beroende på vilken typ man har.

Trygghetslarmet ingår i maxtaxan. Hur mycket du betalar i avgift beror dels på hur mycket annan hjälp (hemtjänst och service) du får och dels på din inkomst.

Övriga avgifter

  • Matkostnader på dagligverksamhet (Lönnen, Ängsvillan) och korttidsverksamheten.
  • Taxi resor till och från dagligverksamhet.
  • Nöjesresor