Barnkonventionen

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.

Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland annat ska barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år och innehåller fyra grundläggande principer som ska vara styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar.

Barnkonventionens fyra grundläggande principer

  • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

  • Artikel 3: Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.

  • Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas.

  • Artikel 12: Barnet har rätt att göra sin röst hörd i frågor som berör det.