Kontaktperson

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kontaktperson

Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska till en ungdom eller vuxen som har någon form av funktionsnedsättning.

Kontaktpersonen ska underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer. Stödet kan ibland ges av en familj, så kallad stödfamilj.  

Ansök om stöd

För att få stöd och hjälp behöver du lämna in en ansökan till Socialförvaltningen. Du, dina föräldrar eller god man/förvaltare tar kontakt med någon av LSS-handläggarna som informerar dig om hur du gör en ansökan. När du har lämnat in din ansökan gör handläggaren en utredning om ditt stödbehov. Handläggaren fattar därefter ett beslut utifrån lagar och individuella behov och meddelar dig beslutet.

Du som har fått beslut om kontaktperson

Om du har beviljats kontaktperson meddelar handläggaren detta till Avdelningen för stöd och omsorg som sedan tar kontakt med dig och tillsammans planerar ni hur utformningen ska se ut. Det finns möjlighet för dig att föreslå någon person du önskar ha som kontaktperson, annars hjälper Avdelningen för stöd och omsorg dig att hitta någon.

Vill du bli kontaktperson?

Här kan du läsa mer om vad du gör som kontaktperson och hur du anmäler ditt intresse.

Kontakt

Klippans kommun, socialförvaltningen
Telefon: 0435-280 00
E-post:
social@klippan.se

För aktuella telefontider till din handläggare klicka här.

Kontaktinformation till avdelningschef och enhetschefer för Avdelningen för IFO/LSS

Blanketter