Korttidsvistelse

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Barn och ungdomar med funktionsnedsättning behöver ibland vistas någon annanstans än i det egna hemmet, till exempel på ett korttidshem eller i en stödfamilj.

Syftet med korttidsvistelse

Korttidsvistelsen sker under kortare perioder till exempel några dagar i månaden eller någon eller några veckor på sommaren. Korttidsvistelse är till för att ge ett:

 • miljöombyte
 • möjlighet att få umgås andra barn och ungdomar i samma situation
 • avlasta föräldrar och anhöriga
 • träna inför övergången till ett eget boende

Olika former av korttidsvistelse

 • Korttidshem - barnet/ungdomen bor i ett eget rum och har personal som ger stöd och omsorg dygnet runt.
 • Stödfamilj - Barnet eller ungdomen bor i en annan familj, som ger stöd och omsorg.

Korttidshem

Till vårt korttidshem kan barn och ungdomar med funktionsnedsättning komma och bo under kortare perioder. Det kan handla om att barnet behöver stimulans, miljöombyte, träning inför eget boende eller om att föräldrarna behöver avlastning. På korttidshemmen bor du i eget rum och det finns personal som ger stöd och omsorg dygnet runt. Vi ordnar också olika aktiviteter, så som att:

 • Åka och bada
 • Gå på konsert eller bio
 • Spela spel
 • Lyssna på musik
 • Spela fotboll

Omvårdnaden på korttidshemmet är gratis. Däremot betalar du en avgift per dygn för mat. I samband med utflykter får du själv betala eventuella entréavgifter.

Korttidshemmet står för sängkläder och handdukar. Du tar själv med dig de hjälpmedel du har och personliga tillhörigheter. Resor till och från korttidshem ordnar och bekostar du själv. Du har med dig egna fickpengar till de aktiviteter du gör under din vistelse.

Ansök om stöd

För att få stöd och hjälp behöver du lämna in en ansökan till Socialförvaltningen. Du, dina föräldrar eller god man/förvaltare tar kontakt med någon av LSS-handläggarna som informerar dig om hur du gör en ansökan. När du har lämnat in din ansökan gör handläggaren en utredning om ditt stödbehov. Handläggaren fattar därefter ett beslut utifrån lagar och individuella behov och meddelar dig beslutet.

Du som har fått beslut om korttidstillsyn/korttidsvistelse

Om du efter ansökan hos LSS-handläggare har beviljats korttidsvistelse lämnas en beställning till Avdelningen för IFO/LSS som kontaktar dig och tillsammans planerar ni hur insatsen skall utformas.

Kontakt

Klippans kommun, socialförvaltningen
Telefon: 0435-280 00
E-post:
social@klippan.se

För aktuella telefontider till din handläggare klicka här.

Kontaktinformation till avdelningschef och enhetschefer för Avdelningen för IFO/LSS

Blanketter