Handikapporganisationer

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Handikapporganisationer

HSO - Handikappförbundens samarbetsorgan

Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, är en paraplyorganisation som representerar cirka en halv miljon medlemmar i olika handikapporganisationer. HSO har uppdrag att arbeta för ett samhälle där funktionshinder och/eller en kronisk sjukdom inte behöver vara ett hinder för att leva ett bra liv.  HSO Skåne är en samarbetsorganisation för huvuddelen av Skånes handikapporganisationer.

» Handikappförbunden Rikslänk till annan webbplats
 
» Handikappförbunden Skåne länk till annan webbplats

DHR - De handikappades riksförbund

De handikappades riksförbund, DHR, är en intressepolitisk organisation som till största delen består av personer med rörelsehinder. DHR har verksamhet i cirka 200 avdelningar i hela landet. DHR Stockholmsavdelningen är landets största DHR-avdelning och har idag ett geografiskt verksamhetsområde som omfattar Stockholm, Ekerö, Lidingö och Solna.

» De Handikappades Riksförbundlänk till annan webbplats

SRF - Synskadades Riksförbund

SRF, Synskadades Riksförbund är en intresseorganisation för alla som har nedsatt synförmåga och därför har svårigheter i det dagliga livet. Lokalavdelningen SRF Stockholms Stad, för synskadad som bor i Stockholm stad eller Ekerö kommun, har cirka 1 100 medlemmar i olika åldrar.

» Synskadades Riksförbund Skånelänk till annan webbplats

RSMH - Riksförbundet för social och mental hälsa

RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.

» Riksförbundet för social och mental hälsa länk till annan webbplats
 

RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

RBU är en familjeorganisation som erbjuder medlemmarna stöd, gemenskap och information. RBU driver och påverkar i handikappolitiska frågor främst ur ett barn- och familjeperspektiv. RBU finns över hela landet och har omkring 12 000 medlemmar.
 
» Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar länk till annan webbplats

Handikappidrottsförbundet

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK) är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskada och utvecklingsstörning inom 18 olika idrotter.

» Handikappidrottsförbundetlänk till annan webbplats