Individuell plan enligt LSS

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Individuell plan enligt LSS

Du som har rätt att få insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har rätt att begära och få en individuell plan. Den individuella planen blir en "personlig karta" över de beslutade och planerade insatser som du har behov av.

En individuell plan består av två delar:

  • Planeringsmöten där du tillsammans med andra diskuterar och planerar på vilket sätt du vill förändra din situation
  • Det dokument som blev resultatet

Vad är nyttan med planen?

Den individuella planen är ett sätt för dig att påverka din situation Den kan vara till nytta när du i god tid vill planera inför en liten eller stor förändring i ditt liv. Du kanske vill göra något nytt på din fritid, prova på nya arbetsuppgifter, flytta hemifrån eller något annat som känns viktigt för dig. Planen kan ge dig möjligheter att bestämma mer över ditt liv och din vardag.

Planen är också ett bra instrument för samarbetet mellan olika enheter eller myndigheter, den länkar ihop insatser från olika myndigheter och kan bidra till en gemensam syn.

Du bestämmer själv

  • Vem som ska ansvara för att upprätta planen.
  • Vem eller vilka som ska bjudas in till planeringsmötena.
  • Vilka av dina behov eller önskemål som är viktigast att uppfylla just nu.

Din individuella plan

Det som planeras och beslutas vid planeringsmötena och resultaten av det som genomförs skrivs ner och blir din plan, ditt dokument. Den person som hjälper dig att upprätta planen är ansvarig för att den skrivs ner. Din plan är unik och liknar ingen annans. Om du tycker att du behöver en individuell plan eller har frågor vänder du dig till Socialförvaltningen.

Relaterade länkar

Individuell plan enlig LSSPDF (pdf, 179 kB) - information från Socialstyrelsen

Individuell plan enlig LSSPDF (pdf, 122.3 kB) - lättläst information från Socialstyrelsen