Kort om LSS

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kort om LSS

För att få kommunens stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, måste du ingå i någon av tre personkretsar och ha betydande svårigheter i det dagliga livet eller omfattande behov av hjälp.

Personkrets 1

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

Personkrets 2

Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom

Personkrets 3

Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte enbart beror på normalt åldrande - om funktionshindren är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed kräver ett omfattande behov av stöd eller service.

Det här stödet kan du ansöka om

 • Rådgivning och annat personligt stöd
 • Personlig assistent
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år
 • Boende i stödfamilj eller i bostad med särskild service för barn
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • Daglig verksamhet

Så fördelas ansvaret

 • Kommunens socialförvaltning ansvarar för de flesta av stödinsatserna.
 • Landstinget ansvarar för råd och stöd.
 • Försäkringskassan betalar assistansersättning, då de grundläggande behoven kräver stöd i mer än 20 timmar per vecka.

Tillbaka till lagar som styr.


Relaterade länkar