Så ansöker du

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Så ansöker du

Du som har en funktionsnedsättning och behöver någon form av stöd eller service är välkommen att vända dig till LSS-handläggarna på socialförvaltningen.

Ansök om stöd

För att få stöd och hjälp behöver du lämna in en ansökan till Socialförvaltningen. Du, dina föräldrar eller god man/förvaltare tar kontakt med någon av LSS-handläggarna som informerar dig om hur du gör en ansökan. När du har lämnat in din ansökan gör handläggaren en utredning om ditt stödbehov. Handläggaren fattar därefter ett beslut utifrån lagar och individuella behov och meddelar dig beslutet.

Utredning

Utgångspunkt för utredningen är ditt behov. För att handläggaren ska kunna fatta ett så välgrundat beslut som möjligt kan denna komma att begära in olika handlingar så som läkarintyg, bedömning gällande den allmändagliga livsföringen (ADL-bedömning) med mera. En del av dessa intyg kan medföra en kostnad för den enskilde så som exempelvis ADL-bedömning. LSS-handläggaren tar ställning till om du har rätt till stöd enligt LSS. När detta är klart får du ett besked på din ansökan. Du kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten om du inte är nöjd. Detta kan LSS-handläggaren hjälpa till med. Du kan även ställa frågor och få information av denne. LSS-handläggaren har tystnadsplikt.

Kontakt

Klippans kommun, socialförvaltningen
Telefon: 0435-280 00
E-post:
social@klippan.se

För aktuella telefontider till din handläggare klicka här.

Kontaktinformation till avdelningschef och enhetschefer för Avdelningen för mottagning

Blanketter