Daglig verksamhet

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Daglig verksamhet LSS

Insatsen daglig verksamhet består av stöd i den dagliga sysselsättningen och syftar till ökad självständighet och ökat samhällsdeltagande.

Daglig verksamhet kan innebära allt från sinnesstimulering till aktiviteter som liknar ett arbete. Verksamheten ska vara meningsfull, utvecklande och stimulerande. För att få insatsen krävs en ansökan.

Daglig verksamhet LSS vänder sig till dig som:

  • har ett funktionshinder
  • är i yrkesverksam ålder
  • saknar arbete och inte går någon utbildning
  • tillhör personkrets 1 och 2 enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Daglig verksamhet LSS i Klippans Kommun:

Inom Daglig verksamhet LSS arbetar enheten med olika basgrupper. Dessutom har vi avtal och kontakt med ett antal företag inom Skåne Nordväst där vi kan erbjuda praktikplatser.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information!

Ansök om stöd

För att få stöd och hjälp behöver du lämna in en ansökan till Socialförvaltningen. Du, dina föräldrar eller god man/förvaltare tar kontakt med någon av LSS-handläggarna som informerar dig om hur du gör en ansökan. När du har lämnat in din ansökan gör handläggaren en utredning om ditt stödbehov. Handläggaren fattar därefter ett beslut utifrån lagar och individuella behov och meddelar dig beslutet.

Du som har fått beslut om daglig verksamhet

När du har fått ett beslut om daglig verksamhet kommer du tillsammans med en av våra samordnare på daglig verksamhet att hitta en lämplig arbetsplats utifrån dina behov och din förmåga.

Kontakt

Klippans kommun, socialförvaltningen
Telefon: 0435-280 00
E-post:
social@klippan.se

För aktuella telefontider till din handläggare klicka här.

Kontaktinformation till avdelningschef och enhetschefer för Avdelningen för IFO/LSS