Assistansanordnare

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Assistansersättning LSS

Klippans kommun tillämpar nya regler för utbetalning av assistansersättning vid personlig assistans LSS samt tillfällig utökning personlig assistans LSS.

Assistansanordnarna ska fylla i uträkningsblanketten och skicka med denna samt lönespecifikation för assistenten när de skickar sin faktura till Klippans kommun.

Assistansanordnarna ska inte räkna med försäkringskassans schablonbelopp utan ska använda Klippans kommuns uträkningsblankett.

Kontakt