Överförmyndarnämnd

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Överförmyndarnämnd

Varje kommun har en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Klippans kommun har vi en överförmyndarnämnd. Nämnden fungerar som en kommunal tillsynsmyndighet som ser till att gamla, sjuka, funktionsnedsatta, barn och andra utsatta grupper inte lider rättsförluster.

Överförmyndarnämnden arbetar med att rekrytera, välja och föreslå gode män, förvaltare, särskilt förordnade förmyndare och medförmyndare. Överförmyndarnämnden stödjer och utbildar dessa och kontrollerar att de sköter sina uppdrag.

Du ska vända dig till överförmyndarnämnden om du vill klaga på din gode man, förvaltare eller förmyndare.

Överförmyndare i samverkan

För att höja kvalitén och öka tillgängligheten i verksamheten samverkar Bjuvs, Klippans, och Perstorps kommun sedan 1 oktober 2012. Samtliga tre kommuner har överförmyndarnämnder.
Klicka nedan på den kommun som du vill läsa mer om eller ta kontakt med.

Bjuvs kommunlänk till annan webbplats

Perstorps kommunlänk till annan webbplats

Kontakt

Överförmyndarnämnden
Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12
264 80 Klippan

Överförmyndarhandläggare
Hans Åström
Telefon: 0435-391 73
E-post: hans.astrom@klippan.se

Telefontid: Överförmyndarnämndens expedition har telefontid klockan 10-12, utom tisdagar.

Besökstid:
Fredag enligt överenskommelse.

Relaterade länkar