Bostadsanpassning

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Bidrag till anpassning av bostad kan sökas till person som har bestående eller långvarigt funktionshinder. Bidrag ges till åtgärd som är nödvändig för att bostaden ska kunna fungera för den som har funktionshindret.

Exempel på åtgärd är borttagning av tröskel, att ställa en duschplats i ordning, installation av hiss eller dörröppnare. Bidrag lämnas till enklast utförande av åtgärden för avsedd funktion.

Flyttar man och har känt funktionshinder så har man själv uppgiften att välja en bostad som passar. För att bidrag ska kunna ges till anpassning av en för personen med funktionshinder ny bostad krävs särskilda skäl. Ett sådant kan vara att det nya boendet ligger nära en vårdinrättning. 
   
Första steget för att få bidrag är att kontakta kommunens arbetsterapeut som gör ett hembesök, bedömer funktionshindret, möjlig åtgärd och hjälper till med ansökan. Ansökan hanteras sedan av en handläggare på Tekniska förvaltningen.

För mer information, kontakta:
Klippans kommuns Kundtjänst
Telefon: 0435- 28 000

De kan svara på frågor samt hjälpa dig att komma i kontakt med terapeut och handläggare.