Ett strategiskt arbete för att vi ska må bättre

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Ett strategiskt arbete för att vi ska må bättre

Sara Persson är folkhälsoutvecklare i Klippans kommun. Hon arbetar strategiskt utifrån verksamheterna och behöver veta vad det är som påverkar och formar folkhälsan här.

- Jag började min anställning i Klippans kommun den 15 december förra året, berättar Sara. Jag kom då närmast från en delad tjänst i Åstorp. Där arbetade jag som enhetschef för medborgarkontoret samtidigt som jag hade ett folkhälsouppdrag. Min utbildning gick jag på Malmö högskola där jag tog en magister i Folkhälsovetenskap.

- I min tjänst utgår jag från verksamheten och har ett samordnaransvar, berättar Sara. Det är ett väldigt roligt och spännande område att arbeta inom. Jag är glad att Klippans kommun har satsat på en heltidstjänst, det ger mig möjlighet att arbeta på ett mer strategiskt sätt.

- Jag hade tidigare också nära kontakt med min företrädare Ann-Margrete Rignér och fick intrycket av att det finns ett politiskt mod här att satsa på folkhälsofrågorna och att man ser vinsterna ur både ett socioekonomiskt- och ett samhällsekonomiskbetydande perspektiv.

- Det är en viktig del i att mitt arbete ska bli lyckat, att politikerna ska våga ifrågasätta vilka konsekvenser ett beslut kan få för folkhälsan. Folkhälsa handlar om många olika saker och berör flera olika områden, ett av dem är att lyfta de svagare grupperna i samhället för att uppnå en mer jämlik folkhälsa i befolkningen. Folkhälsoarbete behöver därför drivas på flera nivåer och inom olika verksamheter samtidigt. För att arbeta bort samhällsklyftor, höja hälsonivå behöver Klippans kommun arbeta med folkhälsosatsningar för hela befolkningen men också med riktade satsningar för utvalda grupper.

– En strategi som vi arbetar mycket med just nu är hållbarhet, säger Sara. Arbetet inkluderar tjänstemän från flera olika håll i organisationen och en stor satsning är att ta fram en Hållbarhetspolicy. Det är roligt och utvecklande att arbeta tillsammans med de andra samordnarna.

– När det kommer till arbete med folkhälsa så är det viktigt att vara uthållig. Det är vanligt att vi inte ser resultatet av en satsning förrän flera år senare. Något som också bör lyftas är den enskildes egenansvar. I kommunen kan vi initiera och stimulera aktiviteter och verksamheter till kommuninvånare i syfte att stärka folkhälsan. Vi har också ett stort ansvar att skapa bra samhällsstrukturer som värnar om hälsan och möjligheter för den enskilde att kunna göra hälsosamma val efter sina förutsättningar men vi kan sällan tvinga fram till exempel levnadsval som motion, sömn- och matvanor och så vidare.

- Vi har flera problemområden i Klippans kommun när det kommer till folkhälsa, berättar Sara. Detta syns bland annat i Region Skånes folkhälsorapport barn och unga i Skåne. Till exempel ser vi en utbredd psykisk ohälsa bland unga tjejer, ett problemområde där är bland annat mobbing och kränkning på nätet förekommer i relativt stor utsträckning. Dialog är något som jag tror att vi kan vinna på att jobba mer med överlag. Vi behöver veta vad medborgarna i Klippans kommun vill ha hjälp med och vad det egentligen är som påverkar just deras hälsa. Det finns så många olika aspekter som spelar in.