Åbyhem byggs om i egen regi

Om- och tillbyggnad

Beslut är taget, Åbyhem byggs om i egen regi.

Första delen påbörjas redan denna veckan, köksdelen. I köksdelen iordningsställs kontorslokaler för hemtjänst samt hälso- och sjukvårdspersonal. Efter att det gamla köket gjorts om till kontorslokaler kommer östra flygeln byggas om och utökas. 18 korttidsplatser kommer bli 40 fullgoda vård- och omsorgslägenheter. Därefter kommer den västra flygeln som idag har 25 lägenheter att byggas till med ytterligare 15 lägenheter och de gamla lägenheterna rustas upp. När om- och tillbyggnaden är färdig 2024 kommer Åbyhem bestå av sammanlagt 80 lägenheter.

Fram till 2026 förväntas Klippans kommun behöva ytterligare 41 lägenheter i vård- och omsorgsboende utöver vårt nuvarande bestånd. Det skulle innebära en utökning från nuvarande 119 platser till 160 platser år 2026. Sett till var kommunens invånare i åldern 80 år och äldre bor samt kommunens nuvarande fördelning av vård- och omsorgsboenden har det varit önskvärt att en utökning av beståndet sker i Klippans tätort.

Planeringen innebär att Klippans kommun klarar sina behov av vård- och omsorgsboenden fram till 2026. Nu har man även betraktat frågan i ett längre perspektiv utifrån att behovsökningen förväntas fortsätta över lång tid fram över och bygger därför om- och till båda flyglarna på Åbyhem.

I mars 2020 förväntas 18 lägenheter för korttidsverksamhet stå färdiga på Rickmansgården i Ljungbyhed.

Publicerad: 2019-10-09