Familjerådgivning

Har du svårigheter i din relation eller i familjen?

Familjerådgivningen vänder sig till vuxna par som har svårigheter i sin parrelation eller i andra familjerelationer, som exempel mellan barn och förälder.

Grunden är parsamtal berättar Dennis Ekström, familjerådgivare. Du är välkommen som par i alla åldrar unga till äldre. Ibland räcker det med några samtal, ibland är det en längre process.

- På familjerådgivningen är du anonym eftersom det inte sker någon registrering och det förs heller inga journaler. Dessutom är det kostnadsfritt.

- Vilket problemet än är, är det viktigt att prata om det. I parsamtal får ni hjälp att sätta ord på det som kan vara svårt att prata om. Det kan hjälpa en att förstå både sig själv och sin partner bättre. Allt stöd är frivilligt.

Vad kan jag få hjälp med?
Det finns många olika orsaker till att gå i familjerådgivning, några exempel är:

- Ni har problem med att prata med varandra på ett sådant sätt att båda känner sig förstådda och
  lyssnade på.
- Ni har varit med om en kris som påverkat relationen.
- Ni har svårt att samarbeta.
- Ni har tappat förtroendet för varandra.
- Ni har problem med närhet, intimitet och det sexuella samlivet.
- Ni upplever att konflikterna överväger det som fungerar bra i er relation.
- Ni har svårt att samtala om och samarbeta runt barnen.

Sök hjälp tidigt
Familjerådgivning leder oftast till förändringar och bestående resultat. Men ju längre ni väntar med att söka hjälp desto svårare blir det att reda ut problem. Därför är det bra att söka hjälp så tidigt som möjligt.

Publicerad: 2019-09-11