Färdtjänsttillstånd

Viktig information kring färdtjänstkortet

Vi vill informerar om att vi inte automatiskt förlänger färdtjänsttillstånd eller meddelar att beslut håller på att löpa ut.

Det är färdtjänstberättigades/god mans/förvaltares ansvar att uppmärksamma när beslut löper ut och att ansöka om förlängning i god tid.

Läs mer om färdtjänst här.

Publicerad: 2017-11-10