Om du är missnöjd med beslutet

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00


kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst




När din ansökan har behandlats kommer du att få hemskickat ett skriftligt beslut. Vid ett avslagsbeslut får du även en besvärshänvisning dvs information om hur du överklagar beslutet till Förvaltningsrätten i i Malmö.
 
Du kan överklaga ett beslut skriftligt inom tre veckor från det datum du fick beslutet. Överklagan lämnas in på den förvaltning där beslutet fattades. I överklagan ska du uppge vilket beslut du är missnöjd med, varför du är missnöjd och hur du vill att det ändras. Överklagan måste vara underskriven.
 
Om du har svårighet att själv göra din överklagan kan din socialsekreterare hjälpa dig.