Exempel på våld

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Socialförvaltningen: 
0435-28244
Besöksadress:
Tingsgatan 22, Klippanlänk till annan webbplats

Akut stöd hos Socialjouren: 0435-114 14

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50
Det kostar inget och syns inte på din telefonräkning

Kvinnojouren Helsingborg
042 181 510
www.helsingborgskvinnojour.selänk till annan webbplats

Kvinnojouren Ängelholm
0431- 102 96
ww.kvinnojouren-engelholm.selänk till annan webbplats

Barnens rätt i samhället, Bris: 116 111
www.bris.selänk till annan webbplats

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

 

 

 


Kvällar och helgerkartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Våld i nära relationer kan ta sig uttryck på en mängd olika sätt - psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt och/eller ekonomiskt. Våldet är sällan av enbart fysisk art, vilket är en vanligt förekommande missuppfattning, utan många gånger är det psykiska våldet det vanligaste.

Psykiskt våld kan handla om olika typer av verbala kränkningar, hot, isolering, utpressning och kontroll som successivt leder till psykologisk nedbrytning av personen. Det psykologiska våldet kan även innebära att hot riktas mot barn, husdjur eller andra närstående till den som utsatts.

Fysiskt våld kan i sin tur handla om allt ifrån knuffar, sparkar och slag till strypgrepp, fasthållning eller att bli attackerad med något tillhygge. Passivt fysiskt våld kan innebära att utsätta någon för olika typer av våldshandlingar som ger fysiska konsekvenser. Det kan till exempel röra sig om att neka någon sömn eller att utsätta någon för en långvarig psykisk stress som ger fysiska biverkningar. Våldet kan även i vissa fall vara specifikt kopplat till någons utsatta situation i övrigt, till exempel genom att en undanhålla medicin eller hjälpmedel från en person som har någon form av funktionsnedsättning eller sjukdom.

Sexuellt våld innebär att tvinga någon att delta i, utföra eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja. Det kan till exempel handla om sexuella trakasserier, att tvingas se på porrfilm, ofrivillig beröring eller våldtäkt. Sexuellt våld i en nära relation handlar många gånger om att den som utsätts upplever att hen behöver vara sexuellt tillgänglig för att därigenom undvika andra former av våldsutövande.

Ekonomiskt och materiellt våld som kan ta sig uttryck till exempel genom undanhållande av ekonomiska tillgångar eller att göra sin partner ekonomiskt beroende, att förstöra dennas privata ägodelar eller hota att slå sönder möbler och inredning.

Latent våld innebär att det finns en rädsla för våldet.

Försummelse handlar om att inte ge mat, dryck eller medicin vid sjukdom.

Social utsatthet innebär frihetskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och vänner, att delta i sociala aktiviteter eller bli utsatt för kontroll.

Vanliga känslor hos den våldsutsatta är rädsla, skräck och hjälplöshet. Det är vanligt med både fysiska och känslomässiga problem under tiden våldet pågår och även sedan det upphört. Det kan till exempel vara svårt att sova och äta och yrsel, bröst- och ryggsmärtor, huvudvärk, utmattning kan förekomma. Andra exempel på vanliga symptom kan vara sorg, skuld, skam, ångest, ilska, irritation, återkommande mardrömmar, ensamhetskänsla, koncentrationssvårigheter, förvirring och depression. Personer som bevittnat eller varit utsatta för våld kan även uppleva att det kan vara svårt att känna tillit mot andra, även familj, vänner och arbetskamrater.