Försörjningsstödet är inte kravlöst

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Försörjningsstödet är ett ekonomiskt bistånd som skiljer sig från allmänna bidrag som till exempel bostadsbidrag. Det är en rättighet som är förbunden med vissa krav, dessa krav ska utgå från dina behov och din förmåga.

Kontakt

Klippans kommun, socialförvaltningen
Telefon: 0435-280 00
E-post:
social@klippan.se

För aktuella telefontider till din handläggare klicka här.

Kontaktinformation till avdelningschef och enhetschefer för Avdelningen för IFO/LSS