Stöd till barn, unga och familj

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Behöver du råd, stöd eller hjälp i frågor som handlar familj, barn och ungdom?  Via de blå bildrutorna under rubriken Kontakt når du mer kontaktuppgifter, öppettider, våra e-tjänster och kan lämna synpunkter på vår verksamhet.

Nedan följer mer information om det stöd och den hjälp som vi erbjuder samt information om du känner att du själv vill göra en insats.

Ansökan/Anmälan
Är du i behov av stöd och hjälp av socialtjänsten så kan du göra en ansökan.  
När du får kännedom om, misstanke eller oro för att någon far illa, kan du anmäla detta till socialtjänsten. En ansökan eller anmälan kan lämnas både på telefon och brev.

Familjeteamet
Familjeteamet arbetar med familjer som är i behov av stöd, både individuellt och i grupper.

Stöd vid separation/skilsmässa
Du som behöver stöd och hjälp vid separation eller skilsmässa i frågor som rör de gemensamma barnens boende, vårdnad och umgänge hittar mer information här.

Familjehem
Många barn och ungdomar kan av olika skäl inte bo kvar hos sina föräldrar utan behöver bo i en annan familj för en kortare eller längre period. Här hittar du bland annat information om hur det är att bo i familjehem, hur du ansöker om detta samt hur det är att vara familjehem.

Adoption
Adoption betyder "att uppta som sitt eget". Det innebär att ett adopterat barn har samma rättigheter som ett biologiskt barn, socialt och juridiskt.

Faderskap
Om barnets mamma är ogift vid barnets födelse måste faderskapet fastställas genom att föräldrarna skriver under en faderskapsbekräftelse. Om föräldrarna inte bor ihop eller om det krävs en utredning av faderskapet utreds detta av en handläggare.

Vill du göra en insats?
Det finns många sätt för oss människor att visa medkänsla och att försöka göra en insats för barn och ungdomar som far illa. Har du och din familj möjlighet att göra en insats för något av dessa barn- ungdomar?

Ungdomsmottagningen
Hit kan du som kille eller tjej vända dig för att få råd kring preventivmedel, sex och samlevnad. Du kan också komma för att du behöver någon att prata med.

Familjens hus
Familjens Hus i Klippan är en mötesplats för familjer. Här bedrivs hälsofrämjande och stödjande verksamhet i samverkan mellan Klippans  kommun, Region Skåne och Capio Citykliniken. I huset finns Öppen förskola, Social rådgivning och Barnavårdscentral.

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


Epost: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Publikationer

Öppna jämförelser
Vård och omsorg om placerade barn.länk till annan webbplats Publiceringsår 2013