Familjerätt

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Familjerätt

Adoption
Adoption betyder "att uppta som sitt eget". Det innebär att ett adopterat barn har samma rättigheter som ett biologiskt barn, socialt och juridiskt.

Faderskap
Om barnets mamma är ogift vid barnets födelse måste faderskapet fastställas genom att föräldrarna skriver under en faderskapsbekräftelse. Om föräldrarna inte bor ihop eller om det krävs en utredning av faderskapet utreds detta av en handläggare.

Samarbetssamtal
Under barnens uppväxt händer det att vi som föräldrar har olika uppfattningar om barnen och om vårt föräldraskap. I samband med eller efter en separation är vi dessutom inte alltid överens om vårdnadsfrågor och då kan man behöva professionell hjälp för att komma vidare.

Vårdnad, boende och umgänge
Familjerätten hjälper till att skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge om föräldrarna är överens. Om föräldrarna inte är överens förs talan hos tingsrätt och familjerätten kan då av tingsrättan få möjlighet att yttra sig i frågan.

Kontakt

Klippans kommun, socialförvaltningen
Telefon: 0435-280 00
E-post:
social@klippan.se

För aktuella telefontider till din handläggare klicka här.

Kontaktinformation till avdelningschef och enhetschefer för Avdelningen för IFO/LSS