Samarbetssamtal

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Samarbetssamtal

Under barnens uppväxt kan vi som föräldrar har olika uppfattningar om barnen och om vårt föräldraskap. I samband med eller efter en separation är vi dessutom inte alltid överens om vårdnadsfrågor. Då kan man behöva professionell hjälp för att komma vidare.

Familjerättssekreterarna kan hjälpa föräldrar som efter separation/skilsmässa har svårt att enas i frågor som rör barnen. Här kan du få rådgivning per telefon och/eller beställa tid för samarbetssamtal.
 
Samarbetssamtal är ett bra sätt att lösa konflikter kring barn och föräldraskap. I familjerättens arbete med vårdnad, boende och umgänge är barnet i centrum. Utgångspunkten för vårt arbete är att barnet behöver båda sina föräldrar även om dessa lever åtskilda. Målet för oss är att Ni som föräldrar, med vår hjälp, ska kunna enas om bra lösningar för era barn.
 
Samarbetssamtalen kan, om föräldrarna vill, leda till att avtal skrivs om vårdnad, boende och umgänge.
 
Samarbetssamtal kan ske efter ansökan från föräldrarna eller på uppdrag av domstol. Man kan alltså själv kontakta familjerätten innan den juridiska processen påbörjats.
   
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta familjerätten!

Kontakt

Klippans kommun, socialförvaltningen
Telefon: 0435-280 00
E-post:
social@klippan.se

För aktuella telefontider till din handläggare klicka här.

Kontaktinformation till avdelningschef och enhetschefer för Avdelningen för IFO/LSS