Samtal med fältsekreterare

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Enhetschef
Marie Brynbo

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-16.00
Fredag
08.00-15.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Fältsekreterarna arbetar i fältgruppen. Att ha samtal med oss fältsekreterare kan innebära några enstaka tillfällen, till en kontakt som blir mer långvarig. Vi och den unge bestämmer gemensamt innehållet i samtalen för att matcha behovet av samtal. Vad den unge anser vara ett problem, tar vi på allvar och lyssnar på. Inget problem är för litet för att ta på allvar. Vi har tystnadsplikt. Tystnadsplikten ska bidra till att föräldrar och ungdomar känner förtroende för socialtjänstens arbete.

Samtal eller stödsamtal, som det ofta kallas, kan ske oregistrerat (upp till fem tillfällen), eller som en beviljad insats enligt socialtjänstlagen, och man blir då registrerad i socialförvaltningens register.

Du som förälder till en ungdom, kan också få kontakt med oss fältsekreterare.