Våld mot hbt-personer

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Våld mot hbt-personer

Det finns en risk att våld i hbt-relationer (homosexuella, bisexuella och transpersoner) osynliggöras eller förringas som ett resultat av de heterosexuella normer som finns i samhället. Följderna kan bli att familj, vänner, arbetskollegor osv. har svårare att se, förstå och hantera våldet, och därmed att kunna ge stöd och hjälp.

I alla typer av parrelationer, oavsett parternas sexualitet och könsidentitet, kan det förekomma våld. En man kan bli slagen av sin make, en kvinna kan bli våldtagen av sin flickvän och en transkvinna kan bli hotad av sin pojkvän. Våld i samkönade relationer tar sig samma uttryck som i tvåkönade relationer, det handlar om makt och kontroll. Det kan dock vara svårare att upptäcka våld mot kvinnor i samkönade parrelationer då uppfattningen och bilden av en våldsutövare är att det är en man.

När våld förekommer inom en hbt-relation kan omständigheter som homofobi och transfobi medföra att paret redan från början är mer isolerade och utlämnade till varandra. I vissa fall kan det vara så att en eller båda i relationen har liten eller ingen kontakt med sina familjer och att många vänner är gemensamma. Det kan således finnas en ökad risk för en starkare beroendeställning då paret kanske inte lever öppet.