Energi och transporter

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Energi och transporter

Klippans kommun arbetar för en god miljö och en hållbar utveckling i kommunen. 2013 antogs ett nytt miljöprogram, Miljöprogrammet 2020. En del i detta program är att kommunen ska arbeta för att öka andelen förnybar energi och minska utsläppen av växthusgaser, samt växla om till mer hållbara transporter.

personer på perrongen i Klippan

Energianvändning

I Klippans kommun står industrisektorn för nästan hälften av all energianvändning. Sedan år 2000 har energianvändningen inom industrisektorn ökat samtidigt som övriga sektorer i stort sett legat oförändrade.

Utsläppen av växthusgaser i kommunen har däremot minskat. Sedan år 2000 har utsläppen minskat med drygt 30 procent.

Detta beror framförallt på att fler fastigheter upphört att använda olja som värmekälla och istället har anslutit sig till fjärrvärmenätet. Jämfört med riksgenomsnittet ligger dock utsläppen av växthusgaser per person i kommunen något över riksgenomsnittet, 6,9 ton per person jämfört med rikets 6,4 ton. Dessa siffror inkluderar inte indirekta utsläpp utanför Sveriges gränser, de medräknade ligger riksgenomsnittet på uppemot 10 ton per person. Det gäller även kommunens växthusgasutsläpp.

Transporter

Kommunens invånare kör något mer bil än snittet i landet. Körsträckan per invånare är cirka 30 procent högre i kommunen än riksgenomsnittet.

Fordonsflottan i kommunen drivs till största delen av fossila drivmedel. Av personbilarna drevs 87 procent av bensin, följt av 11 procent diesel och 2 procent etanol-hybrid år 2010. Drivmedel som naturgas/biogas och övriga hybrider var lågt representerade i kommunen och el användes inte alls som drivmedel.

Jämfört med riksgenomsnittet i Sverige är användningen av bensin högre i kommunen och användningen av drivmedel som etanol, naturgas/biogas och diesel lägre.

Klippans kommun är säte för många transport- och logistikföretag och här bor också många pendlare. Precis som i riket i övrigt har trafikens andel av växthusgasutsläppen i Klippan ökat sedan början av seklet och trenden är ökande.

Miljöprogrammet 2020

Läs mer om Miljöprogrammet 2020 här, samt ta del av åtaganden och mål som Klippans kommun har satt upp.

Taxor och avgifter

Vill du veta vilka taxor och avgifter som gäller när det rör sig om tillstånd och tillsyn inom miljöområdet, kan du läsa mer om det på:

Söderåsens Miljöförbunds hemsida.länk till annan webbplats

Söderåsens miljöförbund fungerar som en gemensam miljöförvaltning för Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga kommun. 

Alternativa drivmedel

Här har vi samlat länkar och information om var du kan tanka alternativa drivmedel.

Samlad info över alternativa drivmedel

www.miljofordon.selänk till annan webbplats är en webbplats med information om miljöklassade personbilar, lätta transportfordon och tunga lastbilar, miljöbränslen samt regler och förmåner för miljöbilar.

Söka efter laddstolpar
www.miljofordon.selänk till annan webbplats kan du även söka efter tankställen och se var det finns laddstolpar.

Tankställen för gasbilar

Fordonsgas är ett samlingsnamn. Gasen består av biogas, naturgas eller en blandning av dessa.

På webbplatsen www.gasbilen.selänk till annan webbplats kan du söka efter närmaste tankställe.

Etanol E85

Etanol E85 säljs på vanliga bensinstationer av i stort sett samtliga leverantörer som säljer drivmedel i landet.