Trafikregler

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
parkeringsvakt i arbete

Trafikregler

Allmänna trafikregler gäller för hela landet. Utöver detta har varje kommun lokala trafikföreskrifter. Det är regler som kommunerna själva beslutar om.

Lokala trafikföreskrifter för Klippans kommun finns samlade i Svensk trafikföreskriftssamlinglänk till annan webbplats hos Transportstyrelsen. De lokala trafikföreskrifterna i Klippans kommun berör gator i tätorterna.

Trafikregler som är viktiga att känna till

Av- och påstigning: Du får stanna för av- och påstigning och för av- och pålastning där det är parkeringsförbud. Detta gäller även för huvudled.

Felparkering: Felparkeringsavgiften är 500 kronor förutom vid nedanstående parkeringar då felparkeringsavgiften är 700 kronor.

  • på parkeringsplats för rörelsehindrad
  • mot färdriktning / längdriktning
  • i vägkorsning
  • på gång- / cykelbana
  • vid förbud att stanna eller parkera

Gång- och cykelbana: Generellt gäller förbud att köra och stanna med bil på gång- och cykelbanor. Detta gäller även EU-mopeder (klass I).

Hindrande uppställning: Du får inte parkera så att Du hindrar annat fordon eller blockerar infart till fastighet.

Korsning: Du får inte stanna i korsning eller närmare än 10 meter från korsande körbanas närmaste ytterkant. Detta gäller även trevägskorsningar.

Lastplats: Här får du bara stanna för av- eller pålastning.

Parkeringsförbud: Betyder att du bara får stanna för av- och pålastning. Uppställning av fordonet med eller utan förare är alltså inte tillåten.

Reserverad p-plats: På parkeringsplats som iordningställts för rörelsehindrad är uppställning av fordon inte tillåten utan särskilt tillstånd.

Vändplats: Parkering förbjuden.

Övergångsställe: Det är förbjudet att stanna fordon på och närmare än 10 meter före ett övergångsställe.

Stannaförbud: Här får du aldrig stanna eller parkera.