Tågtur på Köpingemyr

2020-04-25 - 2020-04-25

Vi åker minitåg ut på myren.

Tid:
25 april klockan 07.15-10.30

Plats:
Tullssonhusets västra parkering kl. 07.15

Program:
Vi åker tillsammans mot Skäggestorp och Köpingemyr. Där går vi ombord på Claes-Göran
Månssons minitåg för färd ut på myren. Med lite tur kanske vi kan få se orre. Utflykten beräknas ta cirka tre timmar. Ta med fikakorg!

Arr: Klippanbygdens Natur