Bidrag och stöd

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst

Klippans kommun inför nya bidragsregler och med det också ett helt nytt digitalt ansökningsförfarande för föreningsbidragen. De nya bestämmelserna gäller från den 1/1 2020 men ansökningar av bidrag för det nya verksamhetsåret görs redan under hösten 2019. OBS! Sista dag för ansökan om Verksamhetsbidrag för år 2020 har varit (7 okt), vid frågor kontakta: kultur.fritid@klippan.se

De nya bidragsbestämmelserna kan du ta del av härPDF (pdf, 918 kB).

Föreningar registrerade och bidragsberättigade hos Kultur- och fritidsnämnden kan söka olika typer av föreningsbidrag. Syftet med föreningsbidragen är att skapa ett rikare kultur- och fritidsliv för kommunens invånare. För att bli bidragsberättigad förening i Klippans kommun skicka in en skriftlig ansökan till Kultur- och fritidsförvaltningen. Bifoga stadgar, organisationsnummer, styrelsens sammansättning, kontaktuppgifter med postadress och de senaste årsmöteshandlingarna. Berätta om föreningens syfte, antal medlemmar mm.

Nedan kan du digitalt ansöka om föreningsbidragen. Du kan ladda ner en lathund hur du ska gå till väga härPDF (pdf, 5.6 MB).

OBS! En viktig del i ansökan om Verksamhetsbidrag är att ni skriver en verksamhetsplan för året ni söker för. Tips på vad en verksamhetsplan bör innehålla kan du läsa härPDF (pdf, 255.2 kB).
Även årsbudget för verksamheten ska skickas in. 

För frågor etc kontakta: kultur.fritid@klippan.se