Klippans logotype

Utbildning och barnomsorg

Välkomna till förskolor och skolor i Klippans kommun

Via bilderna nedan får du en snabbingång till förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, samt våra e-tjänster.

Ny e-tjänst för barnomsorg och fritidshem
I vårt system kan du enkelt och smidigt via en ny modern e-tjänst ansöka om barnomsorg och fritidshem, lägga in kontaktuppgifter, schema och inkomstuppgifter samt säga upp ditt barns plats.

Du loggar in med ditt bank-id.

Läs om vårt nya system samt logga in här.

Gå direkt till våra e-tjänster.

Aktuellt

Sommaröppet på förskolor och fritidshem
Sommaren 2017 kommer det att under veckorna 28 – 31 att vara öppet på förskolan Täppan och fritidshemmet Bofinken.
I Ljungbyhed stänger vi all verksamhet under v 29 –31 och även fritidshemmet i Östra Ljungby. Förskolan i Östra Ljungby och Stidsvig stänger veckorna 28-31. Barnen erbjuds omsorg i Klippan.

Våra e-tjänster

pappa och son sitter vid dator

Förskola & barnomsorg

Att göra - Rida

Grundskola

Länk till Klippans grundskolor

Särskola

Att göra - Rida

Gymnasieskola

Länk till Klippans gymnasieskolor

Vuxenutbildning

Att läsa på vuxenutbildning

Lusten att lära - En förskola och skola alla längtar till

Ett av de prioriterade målen för Klippans skolor är att skapa en skola med brett urval av trygga, lärande miljöer där det slutliga målet är hundraprocentig måluppfyllelse. En förutsättning för detta är att våra pedagoger lär känna varje barns sätt att lära, och att de skapar en trygg miljö, där varje barn och ungdom känner sig respekterad och betydelsefull och får väl anpassade uppgifter.

Förstelärare i Klippans kommun

Förstelärare i Klippan kommun

Skolforskning visar att yrkesskickliga lärare är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas studieresultat och deras måluppfyllelse. Vi vill ligga i framkant utifrån pedagogiska metoder och organisering av undervisningen. Därför satsar vi på förstelärartjänster. Läs gärna om Klippans kommuns förstelärartjänsterPDF (pdf, 406.7 kB).

En god miljö för lärande innebär också att barnet/eleven tränas i att visa respekt för sig själv och andra. Skolans uppgift är att medverka till att den nyfikenhet att lära, som barn och elever äger, bevaras och utvecklas. Vi vill att alla barns och elevers starka sidor uppmärksammas och stärks. Eleven skall kunna tycka att det är roligt och viktigt att gå i skolan.

I en lärande organisation sker lärandet genom handling, kontinuerlig reflektion och utvärdering i den vardagliga verksamheten. Hela vår organisation arbetar som en lärande organisation. Inom denna uppmuntras förskolorna och skolorna att utbyta erfarenheter och idéer och därigenom hjälpas åt att nå de nationella målen.

Hör av dig om du har synpunkter

Om du har synpunkter eller känner dig missnöjd med något i vår verksamhet vill vi få kännedom om detta. Vi får då möjlighet att rätta till eventuella misstag och fel. Om ditt problem inte går att lösa direkt med den personal det gäller tar du kontakt med förskolechef/rektor, se Kontakt under respektive förskola/skola.
Om du trots dessa kontakter inte känner att frågan är löst kan du kontakta barn- och utbildningsförvaltningen, verksamhetschefen för förskolan eller använda vår e-tjänst.

Läs mer: Barn- och utbildningsförvaltningens rutiner för synpunkter/klagomål.PDF (pdf, 42.5 kB)

Senast uppdaterad: 2017-03-31
Sidansvarig: Åsa Lönn

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren
Länk till skolportalen

Länk till skolportalen

Relaterad information

Läsårstider 2017
Grundskola:
VT 2017
2017-01-11 - 2017-06-13

Gymnasieskola:
VT 2017
2017-01-09 - 2017-06-09

Grundskolans läsårstider 2016/2017 PDF (pdf, 132.4 kB)
Gymnasieskolans läsårstider 2016/2017PDF (pdf, 191.5 kB)

2017/2018
2017-08-16 - 2017-12-21
2018-01-09 - 2018-06-08

Grundskolans läsårstider 2017/2018PDF (pdf, 110.7 kB)
PDF
(pdf, 110.5 kB)Gymnasieskolans läsårstider 2017/2018PDF (pdf, 112.2 kB)

Relaterade länkar

Nyheter

Utbildning & Barnsomsorg


Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se