Proaktiva teamet

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Proaktiva teamet

Klippans kommun har valt att satsa på ett centralt team, Proaktiva teamet, som arbetar med förebyggande insatser till elever på organisation-, grupp- och individnivå kring problemskapande beteende.

  • Organisationsnivå – exempelvis systemanalys, utbildningar
  • Gruppnivå – handledning, observationer, socioemotionella program
  • Individnivå – impulskontroll (SBK)

Samarbete sker med alla kommunala grundskolornas egna elevhälsoteam (EH) där stor vikt läggs på aktuell forskning och utveckling av elevhälsan. Uppdragen utgår från skolornas olika behov och upprättas i samråd med EH.

Skollagen och målen i kommunens elevhälsoplan är grunden i teamets arbete och en förutsättning för att uppnå ökad måluppfyllelse. Några av målen vi arbetar mot:

  • tidiga och förebyggande insatser
  • barnens/elevens behov ska stå i centrum
  • säkra elevernas rätt till likvärdig utbildning
  • bidra med åtgärder och anpassningar för varje elev i behov av särskilt stöd

Kontakt

Enhetschef
Marie Gärdby
Mobil: 0734 398 779
E-post: marie.gardby@klippan.se

Proaktiva teamet:
Paula Gullberg
Mobil: 0734 398 640

Tor-Leif Dahlberg
Mobil: 0734 398 770

Edwin van der Does
Mobil: 0734 398 646

Pia Trast
Mobil: 0734 398 164

AnnaCarin Hedenström

Relaterade länkar

Här hittar du Ventilen på Åbyskolan