Resurs AST

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Resurs AST

Resurs AST(autismspektrumtillstånd)är en särskild undervisningsgrupp för elever med autismspektrumtillstånd. Verksamheten bedrivs utifrån styrdokumenten och av personal med fördjupad kunskap om elever med diagnos inom autismspektrumet.

För att säkerställa fortsatt hög kompetensnivå är fortbildning prioriterat, likväl som att hålla sig uppdaterad med ny forskning och pedagogiska rön. För att göra det tryggt för eleverna så ligger flexibiliteten hos de professionella och i miljön.  Allting anpassas till eleven, inte tvärtom.

Resurs AST ser allt lärande i ett livsperspektiv och arbetar med lärande mot självständighet. Elevens styrkor och intressen betonas för att hjälpa eleven framåt i sin utveckling. Grunden är måluppfyllelse, strukturerad undervisning, samarbete mellan föräldrar och personal, individanpassning, kommunikationsträning och träning av sociala färdigheter.

Ansvariga pedagoger är Carina Hansson, Katrin Nilsson samt Elisabet Alm.

Kontakt

Enhetschef
Marie Gärdby
Mobil: 0734 398 779
E-post: marie.gardby@klippan.se

Resurs AST:
Mobil: 0734 398 005

Relaterade länkar

Här hittar du Ventilen på Åbyskolan