Nejlikan

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Kontakt förskolan Nejlikan
Besöksadress:
Badvägen 7 A, Klippan
Förskolechef: Malin Gnebner

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

Alla kommunala förskolor och fritidshem har öppet vardagar 
kl. 06.30 - 17.30.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Förskolan Nejlikan

Utomhusbild på Förskolan Nejlikan med barn som leker på gården

Trygghet och trvisel är två nyckelord som står i fokus för arbetet på förskolan Nejlikan. Barnen ska känna sig trygga med all personal och alla barn runt dem på både avdelningen och på resten av förskolan. Miljön är en del i att barnen får känslan av trygghet, tillsammans med känslan av att lita på oss pedagoger och övriga barn.

Vi pedagoger arbetar ständigt efter att förbättra lärmiljöerna efter barnens intresse och utforskande.

Vi strävar efter att skapa miljöer som förmedlar ett pedagogiskt budskap och meningsfulla sammanhang för barnen, där de får möjlighet att utveckla det lustfyllda lärandet.

Barnen vi möter är nyfikna och vill lära sig hela tiden, därför krävs det ett engagemang och en medvetenhet utav oss pedagoger som gör att barnen får den möjligheten.

Våra avdelningar samarbetar dagligen, vilket gör att barn och föräldrar känner all personal.

Vi arbetar projektinriktat med barnens intressen och behov i centrum, och möter varje barn på dess individuella nivå. Vår verksamhet utgår från den rev. Lpfö 98 där fokus ligger på föräldrarnas och barnens delaktighet och lärande.

Förskolan har både skog, stora grönområden, park och bibliotek inom gångavstånd och två gårdar där barnen kan trivas och utvecklas.  

Barnen har sina egna pärmar där deras utveckling dokumenteras med fotografier och barnens egna alster. Vi dokumenterar även med iPads där vi samlar videoinspelningar, fotografier och barnens egna tankar och reflektioner.

En gång i månaden skickar vi månadsbrev till alla föräldrar där vi berättar lite kort vad som hänt och vad som kommer att hända på förskolan.

Sjuk- och friskanmälan

Sjuk- och friskanmälan ska ske senast klockan 8.00.
Ring eller skicka sms till respektive avdelning:

Rönnbäret     0734 - 39 81 21

Hattstugan    0734 - 39 81 14

Fröhuset         0734 - 39 80 40

Dokument & blanketter