Nejlikan

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Förskolan Nejlikan

Utomhusbild på Förskolan Nejlikan med barn som leker på gården

Hej och välkomna till vår sida!

Trygghet och trvisel är två nyckelord som står i fokus för arbetet på alla avdelningar. Barnen ska känna sig trygga med all personal och alla barn runt dem på både avdelningen och på resten av förskolan. Miljön är en del i att barnen får känslan av trygghet, tillsammans med känslan av att lita på oss pedagoger och övriga barn.

Vi pedagoger arbetar ständigt efter att förbättra lärmiljöerna efter barnens intresse och utforskande.

Vi strävar efter att skapa miljöer som förmedlar ett pedagogiskt budskap och meningsfulla sammanhang för barnen, där de får möjlighet att utveckla det lustfyllda lärandet.

Barnen vi möter är nyfikna och vill lära sig hela tiden, därför krävs det ett engagemang och en medvetenhet utav oss pedagoger som gör att barnen får den möjligheten.


Våra avdelningar samarbetar dagligen, vilket gör att barn och föräldrar känner all personal.

Vi arbetar projektinriktat med barnens intressen och behov i centrum, och möter varje barn på dess individuella nivå. Vår verksamhet utgår från den rev. Lpfö 98 där fokus ligger på föräldrarnas och barnens delaktighet och lärande.

Förskolan har både skog, stora grönområden, park och bibliotek inom gångavstånd och två gårdar där barnen kan trivas och utvecklas.  

Barnen har sina egna pärmar där deras utveckling dokumenteras med fotografier och barnens egna alster. Vi dokumenterar även med iPads där vi samlar videoinspelningar, fotografier och barnens egna tankar och reflektioner.

En gång i månaden skickar vi månadsbrev till alla föräldrar där vi berättar lite kort vad som hänt och vad som kommer att hända på förskolan.

Sjuk- och Friskanmälan

Sjuk- och friskanmälan ska ske till respektive avdelning senast klockan 8.00.

SMS:a gärna. (se telefonnummer under rubriken Kontakt)Förskolan är  Grön Flagg-certifierad. länk till annan webbplats


Utvecklingsmål Grön Flagg 2015/2016


Utvecklingsområde 1 -
Vattnets kretslopp. 

Utvecklingsområde 2 -
Väcka och utvecklar barnens förståelse för vattnets begränsade resurser.

Utvecklingsområde 3 -
Väcka och utveckla barnens intresse för livet i vattnet. 


Kontakt

Förskolan Nejlikan
Besöksadress:

Badvägen 7 A, Klippan

Rönnbäret
Telefon: 0734 - 39 81 21
Hattstugan
Telefon: 0734 - 39 81 14
Fröhuset
Telefon: 0734 - 39 80 40

Kontaktinformation Barn- och utbildningsförvaltningen

Sjuk/ Friskanmälan
till berörd avdelning senast klockan 8.00.
Det går bra att skicka sms, se telefonnummer ovan.

Malin Gnebner


Förskolechef

Malin Gnebner
Telefon: 0435-28578

E-post: malin.gnebner@klippan.se
          

Arbetslagsledare
Madeleine Gunnarsson    

(Hattstugan)
Telefon: 0734 - 39 81 14

Verksamhetschef
förskola
Anneli Persson Dalberg
Telefon: 0435-28482
E-post: anneli.persson.dalberg@klippan.se

Specialpedagog förskolan
Gunilla Nilsson
Mobil: 0734-398295
E-post: gunilla.e.nilsson@klippan.se

Dokument & blanketter

Relaterade länkar

Relaterad information