Blåsippan

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Blåsippan

Vår avdelning är oftast den första kontakten familjen/barnet har med förskolan, då det är på vår avdelning som vi öppnar och stänger hela förskolan.

På Blåsippan ger vi de yngre barnen tid och stöd att iaktta och möta varandra i leken på deras nivå för att främja relationer och stärka den sociala kompetensen. Vi ser leken som en betydande roll i deras utveckling och som ger dem möjlighet till mycket lärande.

Vi lägger även stor vikt vid att barnen skall känna sig trygga hos oss, så vi inriktar oss på att de vardagliga situationerna blir inbjudande och rofyllda.

Sång, musik och sagoläsning är också en viktig del i vår verksamhet för att främja barnens språkutveckling.

Relaterade länkar