Avdelningar

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Avdelningar

Täppan består av 8 avdelningar.

På Täppan 1 finns avdelningarna Snigeln, Masken och Skalbaggen.

På Täppan 2 finns avdelningarna Igelkotten och Ekorren.

På Täppan 3 finns avdelningarna Haren, Gladan och Rådjuret.


Kontakt

Täppans avdelningar
Snigeln0734-398264
Masken0734-398003
Skalbaggen0734-398002
Igelkotten0734-398004
Ekorren0734-398000
Harren0734-398153
Gladan0734-398140
Rådjuret0734-398145

T.f. Förskolechef Täppan
Malin Gnebner
Telefon: 0435-285 78
E-post: malin.gnebner@klippan.se