Rådjuret

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Rådjuret

Rådjuret är en 3-4 års avdelning.

Vi på Rådjuret vill att alla barnen ska få bli sitt bästa!

Vi erbjuder en språkrik miljö som inbjuder till att experimentera, undersöka, prova nya utmaningar där barnen får känna att de kan och därmed få tillit till sig själva. 

Miljön på avdelningen är föränderlig för att barnens nyfikenhet och lust att lära ska väckas. 

Vi arbetar i projekt där barnen skapar nya kunskaper och erfarenheter tillsammans med oss pedagoger och de andra barnen. Barnens erfarenheter, nyfikenhet och deras lust att lära tas tillvara och utmanas vidare.

Vi dokumenterar kontinuerligt projektet tillsammans med barnen för att synliggöra lärprocesserna.

Genom vår dokumentationstavla kan du som förälder följa vårt arbete angående vad vi arbetar med, hur vi gör det och varför. 

Välkomna till Rådjuret!

Kontakt

Telefonnummer Rådjuret:
0734-398 145