Grundskola

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Verksamhetschef grundskola
Mattias Adolfsson

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Grundskolor i kommunal regi finns i samtliga kommundelar

I Klippan finns 6 kommunala grundskolor, vilket även inkluderar grundsärskola, samt 3 fristående (privata) grundskolor.
Varje kommunal skolenhet leds av en rektor som i sin tur leds av verksamhetschefen för grundskolan.

Här finner du vår jämförelsetjänst där du kan jämföra samtliga skolor i kommunen, samt se var dessa ligger.

Grundskolan består av förskoleklass och skolåren 1-9.
Förskoleklass är en frivillig del av utbildningssystemet och erbjuds höstterminen det år barnet fyller 6 år. I förskoleklassen får barnen på ett lekfullt sätt en övergång till skolan. Förskollärare och i vissa fall fritidspedagog/lärare leder verksamheten som ligger i, eller i nära anslutning, till den ordinarie skolan.

Vårt ansvar är att möta alla elever på ett inspirerande och utmanade sätt, som ger dem lust att lära. Vi ska utifrån varje elevs egna förutsättningar motivera och engagera till fortsatt intresse för lärande. Genom olika inlärningsstilar ska vi ge utrymme till eleverna att individuellt bearbeta och lära sig ny kunskap. Elevers lust att lära sig, deras nyfikenhet och intresse har en central betydelse för lärandet. Men för att få eleverna intresserade krävs i många fall nytänkande och förändring av undervisningen. Detta utgör grunden för elevernas kunskapsutveckling inom alla områden.
 

Dags att börja skolan?

Skolplikten börjar det år ditt barn fyller 7 år. Som förälder kan du låta ditt barn börja vid 6 års ålder eller vänta till 8 år. Om Du väljer ett annat alternativ än vad skolplikten säger, så vill vi att du kontaktar expeditionen på den skola som barnet skall börja på.

Det år som ditt barn fyller sex år kommer en inbjudan och anmälan om förskoleklass att skickas hem till dig från den skola som ligger inom det rektorsområde ditt barn tillhör.
För att skriva in ditt barn i förskoleklass i den erbjudna skolan fyller du i de papper som skickats hem till dig. Önskar du att ditt barn ska gå i en annan skola än den anvisade kontaktar du rektor på den skola du är intresserad av. De kommunala grundskolorna i kommunen är skyldiga att ta emot elever från andra rektorsområden i mån av plats. Skolans ansvariga rektor hjälper dig med hur då går till väga.

Förskolklassverksamheten omfattar 20 timmar per vecka och är avgiftsfri. För de föräldrar som har ett omsorgsbehov för sitt barn utöver dessa timmar erbjuds fritidshemsplats. Förskoleklasserna har samma läsårstider som skolan.

Tänk på att kostnadsfri skolskjuts anordnas endast till och från den skola som eleven hänvisats till. Om eleven väljer skola inom annat upptagningsområde i kommunen, kommunal skola i annan kommun eller friskola har eleven inte alltid rätt till skolskjuts. Elevens rätt till skolskjuts till annan skola kommer att prövas av kommunens skolskjutssamordnare. Mer information om skolskjuts finns att läsa här.

Flytta till Klippan

Om ni vill att ert barn ska börja skola i Klippans kommen eller vill byta till en annan skola inom kommunen kontaktar ni expeditionen på den skola ni vill att ert barn ska gå på.

Det går även bra att fylla i en blankett om inflyttning och skicka den till skolan. Blanketter hittar ni under e-tjänster.

Relaterade länkar

Kvalitetspolicy för grundskolanPDF (pdf, 43.6 kB)
Resultat och analys av qualisenkäter vt 2015PDF (pdf, 200.6 kB)