Arbetsmiljöplan

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan för Antilopenskolan läsåret 2012/2013


Syfte:

Arbetsmiljön blir en naturlig del i det dagliga arbetat för elever och personal. Tydliggöra rutiner och uppgiftsfördelning och ansvar.


Mål:

Alla elever och medarbetare känner ansvar, arbetsglädje, delaktighet, stolthet och utvecklingslust i sitt arbete och tar aktivt ansvar för den psykosociala och fysiska arbetsmiljön.