Skolportalen

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Skolportalen

Skolportalen i Klippans kommun har använts i ett antal år. Pedagogerna i skolan använder portalen dagligen i sin undervisning. Pedagogerna kan i portalen bland annat ge information, göra pedagogiska planeringar, använda loggbok med eleverna, göra skriftliga omdöme och IUP. Skolans närvaro och frånvarorapportering sker numera också i portalen.


Vårdnadshavare har möjlighet att själv logga in och ta del av sitt barns lärande och skolans information. Som ny användare kan du använda de klickbara knapparna på din startsidan för att lära dig hur du anmäler frånvaro för ditt barn och hur du ser frånvaroregistreringar gjord om ditt barn.

Vårdnadshavare loggar in genom att välja någon av nedanstående sätt:

  • ”Webbdosan” - lärare och elever
  • BankID
  • Mobilt BankID
  • TeliaNordea

BankID får du via din bank. När du väl är inloggad är det av stor vikt att du själv skriver in din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer för att kommunikationen skall fungera. Alla andra uppgifter om dig och ditt barn hämtas från folkbokföringen och skall inte ändras.

Frånvaro/närvaro

Rapportering av frånvaro/närvaro i skolportalen är ett nytt system som införts. Vi möts nu i början av en funktion där frånvaro rapporteras direkt till er genom ett SMS eller e-postmeddelande när någon lärare registrerar frånvaro på en lektion. I en övergångsperiod har vi också kvar det gamla sättet för frånvaroregistrering (genom e-post eller telefon), vilket innebär att kanslipersonal matar in uppgifterna i skolportalen efter det att ni anmält. Detta kan ibland förorsaka förvirring då kanslipersonalen inte hunnit registrera anmäld frånvaro före första lektionen. Registrerar en lärare därefter frånvaro på sin lektion får ni som vårdnadshavare ett automatiskt meddelande om att ert barn är oanmäld frånvarande från denna lektion trots att ni kanske har anmält frånvaro genom e-post eller telefon.

Systemet med automatiskt frånvaroutskick är en säkerhetsfunktion som är till för att elever inte skall kunna försvinna utan att skolan reagerar och att ni som vårdnadshavare får meddelande om det. Mot den bakgrunden ber vi er att ha överseende med att det kanske ibland går ut ett meddelande för mycket.

För mer information, läs informationsbrevet till vårdnadshavare som du finner i högerlisten eller via den här länken till Skolportalens infosida.länk till annan webbplats

Kontakt

Anna Abrahamsson
E-post: anna.abrahamsson@klippan.se

Skolportal

Information