NTA Naturvetenskap och Teknik för Alla

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Naturvetenskap och Teknik för Alla

Välkommen till NTA:s hemsida i Klippans kommun!

Här har du som förälder, elev, pedagog eller annan intresserad medborgare chans att gå in och läsa om vad som händer i Klippans kommun med NTA - Naturvetenskap och Teknik för Alla.

Vad är NTA?

NTA, Naturvetenskap och Teknik för Alla, och är ett skolutvecklingsprogram som ska stödja kommuner och fristående skolor i deras strävan att ta vara på och vidareutveckla lärares och elevers intresse för biologi, fysik, kemi och teknik. NTA erbjuder en väl utprovad modell för skolutveckling, främst inom biologi, fysik, kemi och teknik, men erfarenheter visar på spridningseffekter även till andra ämnen.

NTA drivs på både nationell nivå och lokal nivå. Du kan läsa mer om hur detta fungerar på NTA:s hemsida.länk till annan webbplats

Klippans kommun valde att gå med i NTA hösten 2008 och i nuläget arbetar barn och elever från förskola till åk 6 i grundskolan med NTA.

Så här fungerar det

Alla som ska börja arbeta med NTA för första gången går en introduktionsutbildning där fokus ligger på NTA:s skolutvecklingsprogram, arbetssättet i ett NTA-tema och på den lokala NTA-verksamheten.

Varje lärare genomgår en temautbildning i det tema som han eller hon ska arbeta med. Under temautbildningen arbetar deltagarna praktiskt med uppdrag ifrån aktuellt tema och diskuterar i detta sammanhang ämnesteori och didaktik.

I klassrummet, tillsammans med sina elever, fördjupas lärarens kunskaper om det aktuella temat. Lärarnas temaarbete tillsammans med eleverna följs upp vid tematräffar där fokus ligger på erfarenhetsutbyte kring lärande- och undervisningsfrågor. NTA fungerar på detta sätt som ett stöd för lärarlagens kompetensutveckling i fysik, kemi, biologi, teknik, pedagogik och didaktik.

Kompetensutvecklingen genomförs i samarbete med erfarna lärare, företag, högskolor och universitet. Komplett experimentmateriel finns tillgängligt inför varje temaperiod. Efter användning hämtas materielen, kompletteras och levereras till en ny klass inför nästa period. Detta ger lärarna möjlighet att koncentrera sig på sin huvuduppgift — att vara pedagoger.

Klippans kommuns
NTA-samordnare

Mitt namn är Carina Ekenberg och jag är NTA-samordnaren i Klippans kommun.

Min roll som samordnare är att organisera NTA-verksamheten så att varje deltagande lärare får den kompetensutveckling, de handledningar och den materiel de behöver.

Samordnaren har även en viktig roll i att engagera lärarna/pedagogerna i den fortsatta utvecklingen av NTA, både på lokal och på nationell nivå. Dessutom är samordnaren medlemmens kontaktperson mot NTA på nationell nivå och i det nationella och de regionala nätverken för samordnare.

Kontakt

NTA-samordnare
Carina Ekenberg
E-post: carina.ekenberg@klippan.se

Relaterade länkar