Kvalitetsarbete

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kvalitetsarbete

Alla skolor ska bedriva ett kvalitets- och utvecklingsarbete för att nå de nationella mål som finns i läroplanen och kursplanerna. Kvalitetsarbete innebär att skolan ständigt arbetar med att förbättra verksamheten, resultaten, kvaliteten och så vidare. Praktiskt innebär kvalitetsarbete att ett antal mål formuleras i början av läsåret för förbättringsarbetet eller för vad man vill åstadkomma. I slutet av läsåret sammanställs resultatet. Efter utvärdering och analys formuleras nya mål och åtgärder för kommande verksamhetsår.

Kvalitetsarbetet redovisas en gång om året i en så kallad kvalitetsredovisning. Du hittar dem senaste kvalitetsredovisningen under rubriken Relaterade länkar.