Aktuellt

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Aktuellt på Snyggatorpsskolan

 

Nya Snyggatorpsskolans personal lå 2016-17

Invigning av biljard och bordtennisrum

På Alla Hjärtans Dag den 14 februari invigdes åter biljard och bordtennisrummet vid Hjärtat på Snyggatorpsskolan. Under några dagar har rummen varit stängda och snyggats till med konstverk på väggarna. Det är ett par representanter från elevrådet, som på sin fritid, fixat till .

 

Julavslutning 2016

Dans kring granen i Hjärtat den 21 december

Dans kring granen i Hjärtat

Elevrådet avslutar med show i aulan

Elevrådet höll i avslutningen i aulan med sång, dans och tal

Rektor avslutar terminen

Rektor höll sitt jultal till eleverna

Nya Snyggatorpsskolans Lucia 2016 

 

Lucian Mathilda Engström

Måndagen den 30 maj var det återigen dax för den årligen återkommande Bjersgårdslunken.

Eleverna från årskurs 7 till 9 samt en del personal tog sig den en mil långa banan i olika tempon gå/lunka/löp.

 

_____________________________________________________________

Skapande skola

Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande. Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Snyggatorpsskolan årskurs F-3 startade sitt projekt av Skapande skola den 14 april med att konstnären Jasmine Cederqvist presenterade projektet. Vi dekorerade sedan väggen mot aulan med fåglar. Projektet avslutades den 21 maj.

Vaktmästaren får fåglarna att flyga

Väggen börjar fyllas


Vårutflykt till Söderåsens nationalpark

Våra yngre elever i klasserna F-6 gjorde en vårutflykt till Skäralid och vandrade i Söderåsens nationalpark onsdagen den 27 maj.

Man startade vid Skärdammen och vandrade in i ravinen längsmed Skärån. En bit in i ravinen kan man släcka törsten vid källan, därefter gick man upp till Kopparhatten.

När man kom tillbaka till Skärdammen så blev det korvgrillning. Därefter gick bussarna hem till Klippan igen.Bjärsgårdslunken 2015-06-01

Måndagen den 1 juni är det åter dags för den årligt återkommande Bjärsgårdslunken på Nya Snyggatorpsskolan.

Loppet: Starten går vid ca 11.45 ute på grönområdet vid brandstationen.

Vi springer/går/lunkar på en bana runt Bjärsgård, den totala sträckan är 10 km. Vätskekontroll vid Boserups scoutstuga efter ca 6km. Banan är markerad med blåa snitslar och det kommer att finnas funktionärer längs med banan hela vägen. Banan består till största del av grusväg. Egen dryck eller fika är inte nödvändigt att ha med sig!

Priser: Diplom till alla. Vidare kommer den klass i varje årskurs med bästa differens på gissad tid vinna ett klassdiplom vilket även den klass i varje årskurs med bästa snittid får. Slutligen kommer medaljer att delas ut till de sex snabbaste eleverna/årskurs (tre tjejer och tre killar).

Starten går i årets lunk

En lugn stund för funktionärerna i målfållan

Årets vinnare pojkar och totalt

Årets vinnare personal herrar

Årets vinnare personal damer

Årets vinnare flickor


SOMMARSKOLA 22 juni – 10 juli 2015


Målsättning

Sommarskolans målsättning är att ge eleverna förutsättningar att förbättra sina kunskaper och därmed höja sina betyg som t ex kan innebära behörighet till nationella program för elever som avslutat skolår 9.

Målgrupp

Sommarskolan är avsedd för elever i skolår 7 -  9 som inte uppnått betyget E i något eller några av ämnena svenska/ svenska som andraspråk, matematik, engelska. Erbjudande om sommarskola ges av elevens mentor.

Organisation

Studierna i Sommarskolan kommer att organiseras i mindre grupper utifrån varje elevs behov och kunskapsnivå. Pedagoger från grundskolan ansvarar för och bedriver undervisningen.
Sommarskolan förläggs till Nya Snyggatorpsskolan.

Omfattning

Undervisningen förläggs till förmiddag 08.30-11.30 eller eftermiddag 12.30-15.30. Årskurs 9 kl 8.30-11.30 och åk 7-8 kl 12.30-15.30.

För mer information tryck härPDF (pdf, 71.7 kB)

AnmälningsblankettPDF (pdf, 88.2 kB)


Nytt golv och matta

Källarlokalen i snyggatorpsskolans idrottshall får nytt golv och ny blå matta.

Golvet klart väntar på list och färg


Föreläsning

Nya Snyggatorpsskolan har haft besök av Jonas Helgesson som är föreläsare, författare, stand up artist. Jonas föddes med en CP-skada.

Eleverna i årskurs 7 fick lyssna på en 45 minuter lång föreläsning som handlade om synen på andra och på sig själv.

Några av de punkter som Jonas berörde var:

  • Tänk på vad du kan och inte på vad du inte kan.
  • Omgivningen betyder allt. Ta hjälp, det betyder att du vill utvecklas. Du utvecklas inte i en kall omgivning. Du utvecklas bara i en varm omgivning.
  • Alla är olika. Våga vara dig själv. Våga vara annorlunda. (Var den gula fula fåtöljen)
  • Du är värdefull. Gilla dig själv.
  • Ingen är som alla andra. Det finns bara en av dig.
  • Låt inte snällheten äta upp respekten.

Vi tackar Jonas för en föreläsning med både eftertanke och skratt

Text

Text

Relaterade länkar

Skolan är till för ditt barnPDF (pdf, 704.1 kB)

Skolverkets broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan.