Klippans logotype

DITT VAL ...


Läs under länken programinformation (se ovan) om våra program och inriktningar som vi erbjuder på Åbyskolan 2016/2017.


Om du är osäker på hur du skall välja inför gymnasieskolan kan du besök våra program under en dag så att du får se mer av verksamheten. Tala med din Syvare om ett besök på vår skola.


Information om hur och vad du kan välja, får du därefter på Skånegy:s hemsida (se länk nedan).

LÄSÅRSTIDER
2017/2018


HT
2017-08-16 - 2017-12-21
VT
2018-01-09 - 2018-06-08

För åk 1 gäller:
2017-08-15 - 2017-12-21
2018-01-09 - 2018-06-07

Gymnasieskolans läsårstider 2017/2018länk till annan webbplats (pdf, 113 kB)


Individuell studieplaner

upprättas för varje elev utifrån den utbildning som eleven valt, samt de möjliga val av inriktning, i förekommande fall valbara kurser som ingår i programmet och individuella val.

Skolan arbetar för att tidigt identifiera de elever som ligger i riskzonen för att på ett eller annat sätt inte klara sina studier. Elevhälsoteamen träffar varje mentor i fyraveckorscyklar till exempel för att följa upp studieresultat och beslut om eventuella åtgärder fattas.

Uppföljning av studieresultat kan även ske genom dialog mellan elev – mentor, elev – studie- och yrkesvägledare eller elev – rektor.

Välkommen till Åbyskolan

Vill du bli en av oss? Då kan du läsa mer om de program vi går på genom de länkar du hittar i menyn under "Programinformation". Där får du också information om vilka kurser vi läser i respektive program och inriktning.

Vårt nyhetsflöde finner du på vår facebooksida och i vår skoltidning där kan du läsa om det som händer på skolan. Ditt kommer du om du klickar på bilderna ovan.

Trivsel på Åbyskolan

Gemensamma Ordningsregler för Klippans gymnasieskolor.
Alla, personal och elever, har ansvar för:
Bemötande:
Vi bemöter varandra som jämställda människor, med respekt och tolerans.
Lokaler och utrustning:
Vi är rädda om vår gemensamma arbetsplats.
Arbetsklimat:
Vi passar tider, har med relevant materiel, lyssnar på varandra och arbetet präglas av en positiv anda
Trivsel:
Vi följer de trivselregler som gemensamt tas fram inom respektive program varje läsår.

Senast uppdaterad: 2017-07-03
Sidansvarig: Ulf Ekberg
Länk till Skolportalens inloggning

FRÅNVAROANMÄLAN...


till Åbyskolan skall göras via Skolportalen på morgonen före klocka 08.00 varje dag, vid frånvaro.


Om inte detta är möjligt så kan man i andra hand skicka mail på


franvaro@klippan.se

LÄNKAR

Schema
Länk till schema

länk till annan webbplats
Busstider
Länk till Skånetrafiken

länk till annan webbplats
Bibliotek Familjen Helsingborg
Länk till Bibliotek Familjen Helsingborglänk till annan webbplats

Blanketter och e-tjänster
Länk till blanketter och e-tjänster

Alkohol och drogpolicy 2016
Länk till policy

PDF
(pdf, 563.1 kB)Likabehandlingsplan 2016
Länk till planenPDF (pdf, 319.4 kB)

Besöksadress:
Storgatan 9 Klippan
Postadress:
Åbyskolan 264 80 Klippan
Telefon till kansli:
0435 - 284 31
Fax:
0435 - 28476

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se