Allmän information

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Besöksadress Tegelbruksskolan
Holmgårdsvägen 4
264 80 Klippan
Telefon till expedition:
0435 - 285 30

Rektor
Ann-Sofie Widén
Telefon: 0435 - 284 51
E-post: ann-sofie.widen@klippan.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Vill du vara en av de nästan 300 utvalda elever som får möjlighet att gå ett yrkes-program som ger goda förutsättningar för ett jobb direkt efter avslutad skola?

På Tegelbruksskolan erbjuder vi dig tekniskt och praktiskt inriktade utbildningar i funktionella lokaler och på stora ytor. Under utbildningen får du möjlighet att praktisera ditt yrke hos företag i branschen. Engagerade lärare ser till att du trivs och får med dig rätt kunskaper inför yrkeslivet.

Väljer du fler kurser i gymnasiegemensamma ämnen kan du även studera vidare efter gymnasiet. Vi är välkända för våra duktiga och välutbildade elever!

På Tegelbruksskolan arbetar vi tillsammans för att alla ska ha en trivsam och trygg utbildningstid. God arbetsmiljö, kamratskap och härlig stämning skapar förutsättningar för goda studieresultat.

Tegelrådet
Elevernas forum

Ordningsregler
Som elev och personal på skolan:
 * bemöter jag andra med respekt
 * visar jag omtanke mot andra
 * fotograferar/filmar jag ingen elev/personal utan att det är godkänt i förväg
 * tar jag hänsyn och stör inte andras arbete
 * kommer jag i tid till lektionerna
 * har jag med rätt utrustning till lektionerna
 * är jag rädd om vår arbetsplats både inne och ute
 * tar jag ansvar och säger till om något går sönder
 * städar jag undan skräp efter mig själv
 * röker eller snusar jag inte på fel platser eller tider
 * känner jag till och följer ordnings- och säkerhetsreglerna för min utbildning/avdelning

Ordningsreglerna för läsåret 2016/2017 är behandlade och antagna av elever och personal i våra demokratiska forum.

Frånvaroanmälan
Frånvaroanmälan till Tegelbruksskolan ska göras till mentor och i Skolportalen vid varje frånvarotillfälle.
Om du, till exempel vid sjukdom, är osäker på när du kommer tillbaka till skolan - anmäl dagen/dagar du räknar med att vara borta. Om du är borta ytterligare - anmäl en dag i taget.