Webbformulär

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst

Har du betyg från gymnasiet?  *


Multiple selectionVad gör du just nu? (Du kan kryssa mer än ett alternativ)


Multiple selection

Personuppgiftslagen (PuL) *Personuppgiftslagen (PuL)
För att kunna administrera och utvärdera dina uppgifter krävs att vi registrerar dessa i en databas.  Uppgifterna kommer enbart att användas inom Navigatorcentrum, till exempel för att sammanställa gruppens sysselsättning, kunna erbjuda hjälp och stöd. Du har enligt personuppgiftslagen (PuL) rätt att ta del av de uppgifter i databasen som berör dig och även begära rättelse av dessa.