Särskola

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Rektor särskolan
Håkan Persson

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
I Klippans kommun finns grundsärskola på Antilopenskolan, gymnasiesärskola på Åbyskolan och Tegelbruksskolan samt särvux .

Särskolan är ett alternativ för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans eller gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning.
Eleverna i grundsärskolan följer grundsärskolans läroplan och kursplaner. Kursplanerna är anpassade för de elever som går i grundsärskolan, framför allt när det gäller de teoretiska delarna.
Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning.  I Klippan finns två yrkesinriktade nationella program samt ett individuellt program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Innan en elev kan börja i särskolan måste hemkommunen (den kommunen där eleven bor) göra en noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven hör till särskolans målgrupp.


Relaterade länkar