Särskola

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Rektor särskolan
Håkan Persson

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
I Klippans kommun finns grundsärskola på Antilopenskolan, gymnasiesärskola på Åbyskolan och Tegelbruksskolan samt särskild utbildning för vuxna.

Elever från särskolan ute på Antilopenskolans skolgård

Särskolan är ett alternativ för elever med utvecklingsstörning som inte beräknas nå kunskapsmålen i grundskolan.
Eleverna i grundsärskolan följer grundsärskolans läroplan och kursplaner. Kursplanerna är anpassade för de elever som går i grundsärskolan.
Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning.  I Klippan finns tre nationella program samt ett individuellt program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Innan en elev kan börja i särskolan måste hemkommunen (den kommunen där eleven bor) göra en noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven hör till särskolans målgrupp.


Relaterade länkar