Elevhälsa

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Elevhälsa

Alla skolor skall ha ett organiserat elevhälsoarbete utifrån skollagen 2 kap, 25 § Elevhälsa. 

"För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas...." 

I vårt Elevhälsoteam ingår:

Håkan Persson - rektor
Ann Johansson - specialpedagog
Elisabeth Haggärde - skolsköterska
Anny Eklind Möller - skolsköterska
Marie Darin - kurator
Vakans - studie- och yrkesvägledare
Tommy Bank - skolpsykolog

I alla elevärenden är också klasslärare eller mentor en viktig del i planering och beslut.

Utifrån den enskilde eleven kan också BUP eller HAB inbjudas till elevhälsoteamet. Vi har regelbunden kontakt och samverkan med Socialförvaltningen här i Klippan.

Vi försöker arbeta förebyggande och skapa så god miljö och förutsättningar som möjligt för varje enskild elev. Vi träffas varannan vecka i 2 timmar.

Särskolans samarbetar med den Centrala elevhälsan, genom denna har vi också tillgång till skolläkare. Verksamhetschef för centrala elevhälsan är Lars Boije.

Kontakt

Rektor
Håkan Persson
Telefon: 0435-286 03
E-post: hakan.persson@klippan.se

Kontakt

Skolsköterska Antilopenskolan
Elisabet Haggärde
0435-283 93

Arbetstider på Antilopenskolan:

  • Måndag: kl 8-16.30
  • Onsdag: kl 8-14
  • Fredag: kl 8-14

Skolsköterska Åbyskolan
Anny Eklind Möller
0435-283 95

Skolkurator
Marie Darin
0734-39 86 98

Specialpedagog Åbyskolan
Åsa Björkman
0734-39 80 45

Studie- och yrkesvägledare
Vakans

Skolpsykolog
Tommy Bank
0435-281 59