Grundsärskola och träningsskola

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Grundsärskolan inkl träningsskolan

Välkommen...

... till grundsärskolans verksamheter i Klippan.
Vi hoppas att du finner den information du söker här på hemsidan.
Du är alltid välkommen att ringa till oss eller besöka skolan.

Här hittar du oss.

Vi finns på Antilopenskolan i centrala Klippan och delar lokalerna här
med grundskolan, årskurserna 1-9.
I grannbyggnaden finns även förskolan Antilopen, som också tillhör vårt skolområde.

Vad vi tycker är viktigt.

Hos oss är mångfalden värdefull och vi arbetar medvetet över
verksamhetsgränserna i vårt värdegrundsarbete.
Mångfalden ger en bra grund för att alla skall respektera varandras olikheter.

Vi är stolta.

Det finns mycket i våra verksamheter att vara stolt över.
- Vi har engagerad och motiverad personal.
- Ett idrotts och motoriskt fokus som ger bra grund för inlärning.
- Lokalt uppträde, Antistunden, som får eleverna i alla verksamheterna att växa som människor.
- En lärandemiljö som individualiserar utifrån den enskilde elevens förutsättningar.

Om detta kan du läsa mer på de olika underrubrikerna på vår hemsida.

Madeleine Sebelius Persson

Kontakt

Antilopenskolan
Besöksadress: Brahegatan 7, Klippan.
Telefon: 0435-284 01

Hitta till osslänk till annan webbplats

Frånvaroanmälan elever  
Vårdnadshavaren ska ringa och frånvaroanmäla på telefon
0435-284 01 mellan klockan 07:50-08:15.

Det går också att prata in på telefonsvararen ännu tidigare.

För ditt barns säkerhet ska du som vårdnadshavare anmäla när ditt barn blivit friskt och ska tillbaka till skolan.

Kontaktinformation Barn- och utbildningsförvaltningen.