Grundsärskola

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Grundsärskola

Fakta om grundsärskolan

Grundsärskolan är indelad i fyra klasser, varav 2 läser enligt grundsärskolans kursplan och 2 enligt träningskolans kursplan. Vi har totalt 35 elever.
Vi som arbetar i klasserna är speciallärare och elevassistenter, alla med lång erfarenhet och hög kompetens. Några elever har personliga assistenter utifrån sina specifika behov.

På Klippans grundsärskola arbetar vi efter Lgrsä 11 som omfattar de flesta av de skolämnen som finns inom grundskolan. Vi arbetar efter varje elevs förmåga och individanpassar undervisningen och arbetsmaterial efter varje elevs behov.
skolverkets hemsidalänk till annan webbplats kan du läsa mer om obligatoriska grundsärskolan och de olika kursplanerna som gäller grundsärskolan.

Bild på elev som jobbar

Till dig som elev

Du som elev får möjlighet till god utbildning och personlig utveckling, som i framtiden ska ge möjlighet till ett gott självständigt vuxenliv i samarbeta med andra på arbetsmarknaden.

Till dig som vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare ska känna dig säker och trygg med att ditt barn får det stöd och hjälp som behövs för vidare utveckling och kunskapsinhämtning. Vi, hem och skola ska tillsammans arbeta för att ge bästa möjliga förutsättningar för just ditt barn. Att utbildningen och utvecklingen blir så god som krävs för livslångt lärande.

På grundsärskolan har vi forum för samråd som träffas 2-3 gånger per termin. Det är ett forum för vårdnadshavare som möter rektor där allehanda frågor och ämnen diskuteras.

Rektorsområdets tre ledord är: Glädje, Samarbete och Mångfald.

Du och ditt barn är alltid välkomna hos oss!

Kontakt

Rektor
Håkan Persson
Telefon: 0435-286 03
E-post: hakan.persson@klippan.se

Relaterade länkar